келвин во Ремер конверзија

Обележи ја страната Ремер во келвин (Замени единици)

Формат
Точност

Напомена: Делумните резултати се заокружени на најблиската 1/64. За поточен одговор селектирајте ’децимален’ од опциите над резултатот.

Напомена: Можете да ја зголемувате или намалувате точноста на овој одговор со одбирање на потребниот број на значајни бројки од опциите над резултатот.

Напомена: За чист децимален резултат одберете ’децимален’ од опциите над резултатот.

Прикажи формула

конвертирај келвин во Ремер

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
Прикажи работење
Прикажи го резултатот во експоненцијален формат

келвин

Засновано на дефинициите на Центиградовата скала и експерименталните докази дека апсолутната нула е -273,15ºC

 

конвертирај келвин во Ремер

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

Ремер

Ремер е температурна скала именувана по данскиот астроном Оле Кристенсен Ремер, кој ја предложил во 1701 година. Во оваа скала, нулата првично била поставена со употреба на расол за замрзнување. Точката на вриење на водата била дефинирана како 60 степени. Ремер потоа увидел дека точката на замрзнување на чистата вода била приближно една осмина на патот (околу 7,5 степени) меѓу овие две точки, па така ја редефинирал пониската фиксирана точка да биде точката на замрзнување на водата на точно 7,5 степени. Пронаоѓачот на Фаренхајтовата скала, Даниел Габриел Фаренхајт учел од ремеровата работа со зголемување на бројот на поделбите со фактор на четири и ја создал она што денес е познато како Фаренхајтова скала.

 

келвин во Ремер табела
Start
Increments
Accuracy
Format
Печати табела
< Помали вредности Поголеми вредности >
келвин Ремер
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
келвин Ремер
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
келвин Ремер
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
Табела за метричка конверзија Апликација за конвертор на мобилниот телефон Температура Тежина Должина Област Волумен Брзина Време