Ремер табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Ремер

Ремер е температурна скала именувана по данскиот астроном Оле Кристенсен Ремер, кој ја предложил во 1701 година. Во оваа скала, нулата првично била поставена со употреба на расол за замрзнување. Точката на вриење на водата била дефинирана како 60 степени. Ремер потоа увидел дека точката на замрзнување на чистата вода била приближно една осмина на патот (околу 7,5 степени) меѓу овие две точки, па така ја редефинирал пониската фиксирана точка да биде точката на замрзнување на водата на точно 7,5 степени. Пронаоѓачот на Фаренхајтовата скала, Даниел Габриел Фаренхајт учел од ремеровата работа со зголемување на бројот на поделбите со фактор на четири и ја создал она што денес е познато како Фаренхајтова скала.