การแปลง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น กิโลกรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลกรัม เป็น ช็อตตัน (อเมริกา) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
US t
 
_________
 
 
0.0011023
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

ช็อตตัน (อเมริกา)

การวัดสหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตันสั้น ที่เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
US t
 
_________
 
 
0.0011023

กิโลกรัม

กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

 

ตาราง ช็อตตัน (อเมริกา) เป็น กิโลกรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ช็อตตัน (อเมริกา) กิโลกรัม
0US t 0.00kg
1US t 907.18kg
2US t 1814.37kg
3US t 2721.55kg
4US t 3628.74kg
5US t 4535.92kg
6US t 5443.11kg
7US t 6350.29kg
8US t 7257.48kg
9US t 8164.66kg
10US t 9071.85kg
11US t 9979.03kg
12US t 10886.22kg
13US t 11793.40kg
14US t 12700.59kg
15US t 13607.77kg
16US t 14514.96kg
17US t 15422.14kg
18US t 16329.33kg
19US t 17236.51kg
ช็อตตัน (อเมริกา) กิโลกรัม
20US t 18143.69kg
21US t 19050.88kg
22US t 19958.06kg
23US t 20865.25kg
24US t 21772.43kg
25US t 22679.62kg
26US t 23586.80kg
27US t 24493.99kg
28US t 25401.17kg
29US t 26308.36kg
30US t 27215.54kg
31US t 28122.73kg
32US t 29029.91kg
33US t 29937.10kg
34US t 30844.28kg
35US t 31751.47kg
36US t 32658.65kg
37US t 33565.84kg
38US t 34473.02kg
39US t 35380.21kg
ช็อตตัน (อเมริกา) กิโลกรัม
40US t 36287.39kg
41US t 37194.57kg
42US t 38101.76kg
43US t 39008.94kg
44US t 39916.13kg
45US t 40823.31kg
46US t 41730.50kg
47US t 42637.68kg
48US t 43544.87kg
49US t 44452.05kg
50US t 45359.24kg
51US t 46266.42kg
52US t 47173.61kg
53US t 48080.79kg
54US t 48987.98kg
55US t 49895.16kg
56US t 50802.35kg
57US t 51709.53kg
58US t 52616.72kg
59US t 53523.90kg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา