การแปลง ออนซ์ เป็น ทรอยออนซ์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ทรอยออนซ์ เป็น ออนซ์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
oz * 0.91146
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ออนซ์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวมิลลิเมตรความกว้างหนึ่งโดยหนึ่งมิลลิเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
oz * 0.91146
 
 
 

ทรอยออนซ์

หน่วยของน้ำหนักเภสัชกรเท่ากับ 480 เกรน หรือ 1/12 ของปอนด์ทรอย

 

ตาราง ออนซ์ เป็น ทรอยออนซ์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ ทรอยออนซ์
0oz 0.00t oz
1oz 0.91t oz
2oz 1.82t oz
3oz 2.73t oz
4oz 3.65t oz
5oz 4.56t oz
6oz 5.47t oz
7oz 6.38t oz
8oz 7.29t oz
9oz 8.20t oz
10oz 9.11t oz
11oz 10.03t oz
12oz 10.94t oz
13oz 11.85t oz
14oz 12.76t oz
15oz 13.67t oz
16oz 14.58t oz
17oz 15.49t oz
18oz 16.41t oz
19oz 17.32t oz
ออนซ์ ทรอยออนซ์
20oz 18.23t oz
21oz 19.14t oz
22oz 20.05t oz
23oz 20.96t oz
24oz 21.88t oz
25oz 22.79t oz
26oz 23.70t oz
27oz 24.61t oz
28oz 25.52t oz
29oz 26.43t oz
30oz 27.34t oz
31oz 28.26t oz
32oz 29.17t oz
33oz 30.08t oz
34oz 30.99t oz
35oz 31.90t oz
36oz 32.81t oz
37oz 33.72t oz
38oz 34.64t oz
39oz 35.55t oz
ออนซ์ ทรอยออนซ์
40oz 36.46t oz
41oz 37.37t oz
42oz 38.28t oz
43oz 39.19t oz
44oz 40.10t oz
45oz 41.02t oz
46oz 41.93t oz
47oz 42.84t oz
48oz 43.75t oz
49oz 44.66t oz
50oz 45.57t oz
51oz 46.48t oz
52oz 47.40t oz
53oz 48.31t oz
54oz 49.22t oz
55oz 50.13t oz
56oz 51.04t oz
57oz 51.95t oz
58oz 52.86t oz
59oz 53.78t oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา