การแปลง ออนซ์ เป็น เกรน

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เกรน เป็น ออนซ์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

gr =
oz * 437.50
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ออนซ์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวมิลลิเมตรความกว้างหนึ่งโดยหนึ่งมิลลิเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

gr =
oz * 437.50
 
 
 

เกรน

1/7000 ปอนด์; เท่ากับเม็ดทรอยหรือ 64.799 มิลลิกรัม

 

ตาราง ออนซ์ เป็น เกรน

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ เกรน
0oz 0.00gr
1oz 437.50gr
2oz 875.00gr
3oz 1312.50gr
4oz 1750.00gr
5oz 2187.50gr
6oz 2625.00gr
7oz 3062.50gr
8oz 3500.00gr
9oz 3937.50gr
10oz 4375.00gr
11oz 4812.50gr
12oz 5250.00gr
13oz 5687.50gr
14oz 6125.00gr
15oz 6562.50gr
16oz 7000.00gr
17oz 7437.50gr
18oz 7875.00gr
19oz 8312.50gr
ออนซ์ เกรน
20oz 8750.00gr
21oz 9187.50gr
22oz 9625.00gr
23oz 10062.50gr
24oz 10500.00gr
25oz 10937.50gr
26oz 11375.00gr
27oz 11812.50gr
28oz 12250.00gr
29oz 12687.50gr
30oz 13125.00gr
31oz 13562.50gr
32oz 14000.00gr
33oz 14437.50gr
34oz 14875.00gr
35oz 15312.50gr
36oz 15750.00gr
37oz 16187.50gr
38oz 16625.00gr
39oz 17062.50gr
ออนซ์ เกรน
40oz 17500.00gr
41oz 17937.50gr
42oz 18375.00gr
43oz 18812.50gr
44oz 19250.00gr
45oz 19687.50gr
46oz 20125.00gr
47oz 20562.50gr
48oz 21000.00gr
49oz 21437.50gr
50oz 21875.00gr
51oz 22312.50gr
52oz 22750.00gr
53oz 23187.50gr
54oz 23625.00gr
55oz 24062.50gr
56oz 24500.00gr
57oz 24937.50gr
58oz 25375.00gr
59oz 25812.50gr
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา