การแปลง ลองตัน (อังกฤษ) เป็น ทรอยออนซ์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ทรอยออนซ์ เป็น ลองตัน (อังกฤษ) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
UK t * 32667
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลองตัน (อังกฤษ)

ตันยาวเป็นหน่วยวัดสหราชอาณาจักร และเทียบเท่ากับ 2,240 ปอนด์ ไม่ควรสับสนกับ "ตันสั้น" ของสหรัฐอเมริกา

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
UK t * 32667
 
 
 

ทรอยออนซ์

หน่วยของน้ำหนักเภสัชกรเท่ากับ 480 เกรน หรือ 1/12 ของปอนด์ทรอย

 

ตาราง ลองตัน (อังกฤษ) เป็น ทรอยออนซ์

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลองตัน (อังกฤษ) ทรอยออนซ์
0UK t 0.00t oz
1UK t 32666.67t oz
2UK t 65333.33t oz
3UK t 98000.00t oz
4UK t 130666.67t oz
5UK t 163333.34t oz
6UK t 196000.00t oz
7UK t 228666.67t oz
8UK t 261333.34t oz
9UK t 294000.00t oz
10UK t 326666.67t oz
11UK t 359333.34t oz
12UK t 392000.00t oz
13UK t 424666.67t oz
14UK t 457333.34t oz
15UK t 490000.01t oz
16UK t 522666.67t oz
17UK t 555333.34t oz
18UK t 588000.01t oz
19UK t 620666.67t oz
ลองตัน (อังกฤษ) ทรอยออนซ์
20UK t 653333.34t oz
21UK t 686000.01t oz
22UK t 718666.67t oz
23UK t 751333.34t oz
24UK t 784000.01t oz
25UK t 816666.68t oz
26UK t 849333.34t oz
27UK t 882000.01t oz
28UK t 914666.68t oz
29UK t 947333.34t oz
30UK t 980000.01t oz
31UK t 1012666.68t oz
32UK t 1045333.34t oz
33UK t 1078000.01t oz
34UK t 1110666.68t oz
35UK t 1143333.35t oz
36UK t 1176000.01t oz
37UK t 1208666.68t oz
38UK t 1241333.35t oz
39UK t 1274000.01t oz
ลองตัน (อังกฤษ) ทรอยออนซ์
40UK t 1306666.68t oz
41UK t 1339333.35t oz
42UK t 1372000.02t oz
43UK t 1404666.68t oz
44UK t 1437333.35t oz
45UK t 1470000.02t oz
46UK t 1502666.68t oz
47UK t 1535333.35t oz
48UK t 1568000.02t oz
49UK t 1600666.68t oz
50UK t 1633333.35t oz
51UK t 1666000.02t oz
52UK t 1698666.69t oz
53UK t 1731333.35t oz
54UK t 1764000.02t oz
55UK t 1796666.69t oz
56UK t 1829333.35t oz
57UK t 1862000.02t oz
58UK t 1894666.69t oz
59UK t 1927333.35t oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา