การแปลง องศาโรเมอร์ เป็น เซสเซียส

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง องศาโรเมอร์ เป็น เซสเซียส

0ºRé = 0.0000°C

เซสเซียส เป็น องศาโรเมอร์ (สลับหน่วย)

0ºRé = 0.0000°C

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

เซสเซียส = องศาโรเมอร์ * 1.25

เซสเซียส = 0 * 1.25

เซสเซียส = 0

 

สูตรการแปลงของ องศาโรเมอร์ ถึง เซสเซียส

เซสเซียส = องศาโรเมอร์ * 1.25

เกี่ยวกับเรออามูร์

รีโอมูร์เป็นเกณฑ์อุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตโดยเฉพาะในยุโรป รีโอมูร์เป็นเกณฑ์ที่มีชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ รีเนอ แอ็งตวอิน แฟร์โชล เดอ รีโอมูร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 18 บนเกณฑ์นี้ จุดแข็งของน้ำถูกกำหนดที่ 0°รีและจุดเดือดที่ 80°รี โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็นส่วนที่เท่ากันหรือองศา 80 ส่วน รีโอมูร์เป็นเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงานวิศวกรรมในยุโรปจนกระทั่งถูกแทนที่เรื่อย ๆ ด้วยเกณฑ์เซลเซียส

ในขณะที่เกณฑ์ Réaumur ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของการวัดอุณหภูมิ ในทางตรงกันข้าม เกณฑ์เซลเซียสได้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับการวัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นภาษาที่ร่วมกันสำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และบุคคลทั่วไปทั่วโลก

เกี่ยวกับเซลเซียส

เซลเซียสและเคลวินเป็นสองมาตราส่วนอุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสายวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวัน มาตราส่วนเซลเซียสที่เรียกว่าเซนติเกรด มีชื่อตามชาวดาราศาสตร์ชาวสวีเดนอันเดอร์ส เซลเซียส มันเกี่ยวกับแนวคิดในการแบ่งช่วงระหว่างจุดแข็งและจุดเดือดของน้ำเป็นส่วนที่เท่าๆ กัน จุดแข็งของน้ำถูกกำหนดเป็น 0 องศาเซลเซียส ในขณะที่จุดเดือดถูกกำหนดเป็น 100 องศาเซลเซียสในความดันบรรยากาศมาตรฐาน

มาตราฐานเซลเซียสถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์อากาศ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในบ้าน และการทำอาหาร ในขณะที่มาตราฐานเคลวินถูกใช้งานโดยส่วนใหญ่ในการทดลองวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ และการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ

 

ตารางของ องศาโรเมอร์ ถึง เซสเซียส

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
องศาโรเมอร์
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เซสเซียส
0.0000°C
1.2500°C
2.5000°C
3.7500°C
5.0000°C
6.2500°C
7.5000°C
8.7500°C
10.000°C
11.250°C
องศาโรเมอร์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
เซสเซียส
12.500°C
13.750°C
15.000°C
16.250°C
17.500°C
18.750°C
20.000°C
21.250°C
22.500°C
23.750°C
องศาโรเมอร์
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
เซสเซียส
25.000°C
26.250°C
27.500°C
28.750°C
30.000°C
31.250°C
32.500°C
33.750°C
35.000°C
36.250°C
องศาโรเมอร์
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
เซสเซียส
37.500°C
38.750°C
40.000°C
41.250°C
42.500°C
43.750°C
45.000°C
46.250°C
47.500°C
48.750°C
; ; ;