การแปลง เคลวิน เป็น เซสเซียส

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เซสเซียส เป็น เคลวิน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

℃ =
K - 273.15
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เซสเซียส

เคลวิน

อ้างอิงตามคำจำกัดความของหน่วยวัดเซลเซียสและหลักฐานการทดลองของศูนย์สัมบูรณ์ที่  -273.15 องศาเซลเซียส

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

℃ =
K - 273.15
 
 
 

เซสเซียส

แม้ว่าถูกกำหนดโดยเบื้องต้นจากจุดเหยือกแข็งของน้ำ (และต่อมาเป็นจุดที่หลอมละลายของน้ำแข็ง) หน่วยวัดเซสเซียสตอนนี้เป็นการวัดที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดให้สัมพันธ์กับหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน.

ศูนย์ที่อยู่ที่หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่ 1 องศา เทียบเท่ากับความแตกต่างของ 1 K หมายความว่าขนาดหน่วยใ

 

ตาราง เคลวิน เป็น เซสเซียส

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เคลวิน เซสเซียส
0 -273.15
1 -272.15
2 -271.15
3 -270.15
4 -269.15
5 -268.15
6 -267.15
7 -266.15
8 -265.15
9 -264.15
10 -263.15
11 -262.15
12 -261.15
13 -260.15
14 -259.15
15 -258.15
16 -257.15
17 -256.15
18 -255.15
19 -254.15
เคลวิน เซสเซียส
20 -253.15
21 -252.15
22 -251.15
23 -250.15
24 -249.15
25 -248.15
26 -247.15
27 -246.15
28 -245.15
29 -244.15
30 -243.15
31 -242.15
32 -241.15
33 -240.15
34 -239.15
35 -238.15
36 -237.15
37 -236.15
38 -235.15
39 -234.15
เคลวิน เซสเซียส
40 -233.15
41 -232.15
42 -231.15
43 -230.15
44 -229.15
45 -228.15
46 -227.15
47 -226.15
48 -225.15
49 -224.15
50 -223.15
51 -222.15
52 -221.15
53 -220.15
54 -219.15
55 -218.15
56 -217.15
57 -216.15
58 -215.15
59 -214.15
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา