การแปลง เซสเซียส

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

เซสเซียส

ตัวย่อ/สัญลักษณ์:

เซนติเกรด

deg C

องศาเซลเซียส

หน่วยของ:

อุณหภูมิ

การใช้ทั่วโลก:

สเกลวัดเซสเซียส ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปแล้ว ได้แทนที่สเกลวัดฟาเรนไฮต์ ในประเทศส่วนใหญ่ในระหว่างช่วงกลางจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แม้ว้าฟาเรนไฮต์ยังคงเป็นสเกลวัดอย่างเป็นทางการของสหรัฐอมริกา, หมู่เกาะเคย์แมน แ

คำจำกัดความ:

แม้ว่าถูกกำหนดโดยเบื้องต้นจากจุดเหยือกแข็งของน้ำ (และต่อมาเป็นจุดที่หลอมละลายของน้ำแข็ง) หน่วยวัดเซสเซียสตอนนี้เป็นการวัดที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดให้สัมพันธ์กับหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน.

ศูนย์ที่อยู่ที่หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่ 1 องศา เทียบเท่ากับความแตกต่างของ 1 K หมายความว่าขนาดหน่วยในแต่ละการวัดเป็นแบบเดียวกัน สิ่งนี้หมายความว่า 100 องศาเซสเซียว ถูกกำหนดก่อนหน้าว่าเป็นจุดเดือดของน้ำ ซึ่งตอนนี้กำหนดให้เทียบเท่ากับ 373.15 K

ระบบการวัดเซสเซียวเป็นระบบช่วงแต่ไม่ได้เป็นระบบอัตราส่วน หมายความว่าเป็นไปตามระบบการวัดเทียบเคียงแต่ไม่ได้เป็นระบบการวัดโดยสัมบูรณ์ สิ่งนี้สามารถเห็นได้เนื่องจากอุณหภูมิระหว่าง 20 องศาเซลเซียส และ 30 องศาเซลเซียส เป็นแบบเดียวกันกับระหว่าง 30 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส แต่ 40 องศาเซลเซียส ไม่ได้เป็นพลังงานความร้อนในอากาศสองเท่าของ 20 องศาเซลเซียส

ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ 1 องศาเซสเซัยส เทียบเท่ากับความแตกต่างของอุณหภูมิ 1.8 ฟาเรนไฮต์

ต้นกำเนิด:

สเกลของเซลเซียลได้รับการตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดิน ชื่อ Anders Celsius (ปี ค.ศ. 1701- ค.ศ. 1744) เซสเซียสได้สร้างสเกลของอุณหภูมิ ซึ่งมี 0 องศา คือจุดเดือดของน้ำ และ 100 องศาเป็นจุดเหยือกแข็ง

ในช่วงเวลานี้ นักฟิสิกส์คนอื่นก็พัฒนาสเกลที่คล้ายคลึงกันอย่างเป็นอิสระแต่เป็นไปในทางกลับกัน เช่น 0 องศา เป็นจุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง และ 100 องศาเป็นจุดเดือดของน้ำ สเกล "ไปข้างหน้า" แบบใหม่นี้ได้ถูกนำมาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคยุโรป โดยทั่วไปจะใช้ในการอ้างอิงสำหรับหน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน

สเกลที่ใช้กันอย่างเป็นทางการมีชื่อว่า "หน่วยวัดเซสเซียส" ในปี ค.ศ. 1948 เพื่อป้องกันความสับสนจาการใช้หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อนเป็นการวัดมุม

อ้างอิงทั่วไป:

ศูนย์สัมบูรณ์ , -273.15 °C

จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งอยู่ที่ 0 °C (ตามปกติอยู่ที่ -0.0001 °C)

วันที่อบอุ่นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซสเซียส

อุณหภูมิปกติของมนุษย์อยู่ที่ 37°C

จุดเดือดของน้ำ ณ บรรยากาศชั้นที่ 1 อยู่ที่ 99.9839 ° C

การใช้งาน:

สเกลวัดเซสเซียส ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปแล้ว ได้แทนที่สเกลวัดฟาเรนไฮต์ ในประเทศส่วนใหญ่ในระหว่างช่วงกลางจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แม้ว้าฟาเรนไฮต์ยังคงเป็นสเกลวัดอย่างเป็นทางการของสหรัฐอมริกา, หมู่เกาะเคย์แมน แ

ทำไมคุณไม่สามารถลงไปต่ำกว่า -273.15°C ได้?:

อุณหภูมิ -273.15°C หรือที่เรียกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ในจักรวาล นี่คือจุดที่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลทั้งหมดหยุดลงและไม่สามารถลดอุณหภูมิได้อีกต่อไปตามทฤษฎี ในอุณหภูมินี้พลังงานจลาจลของอนุภาคถึงขั้นต่ำสุดและพวกเขาหยุดเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์

แนวคิดของศูนย์สมบูรณ์เชิงสัมพันธ์เกี่ยวกับสเกลเคลวินที่เป็นสเกลอุณหภูมิเชิงสัมพันธ์ ไม่เหมือนกับสเกลเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ สเกลเคลวินเริ่มต้นจากศูนย์สมบูรณ์เป็นจุดศูนย์ ในสเกลเคลวิน ศูนย์สมบูรณ์เชิงสัมพันธ์ถูกกำหนดให้เป็น 0 เคลวิน (0K) สเกลนี้ใช้ในการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ต้องการการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ

การลดลงของอุณหภูมิไปต่ำกว่า -273.15°C หรือ 0K ไม่เป็นไปได้เนื่องจากละเอียดของกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ขณะที่อุณหภูมิลดลง พลังงานของอนุภาคลดลง และพวกเขาสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนที่ ที่อุณหภูมิสูงสุด อนุภาคไม่มีพลังงานที่เหลือให้สละ และการลดลงของอุณหภูมิเพิ่มเติมจะต้องการพลังงานที่เป็นลบซึ่งไม่เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์ ดังนั้น -273.15°C หรือ 0K แทนขีดจำกัดล่างของอุณหภูมิในจักรวาลของเรา