การแปลง เซสเซียส

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เซสเซียส

 • เซนติเกรด
 • deg C
 • องศาเซลเซียส
 • หน่วยของ:

  • อุณหภูมิ

  ใช้ทั่วโลก:

  • สเกลวัดเซสเซียส ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปแล้ว ได้แทนที่สเกลวัดฟาเรนไฮต์ ในประเทศส่วนใหญ่ในระหว่างช่วงกลางจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แม้ว้าฟาเรนไฮต์ยังคงเป็นสเกลวัดอย่างเป็นทางการของสหรัฐอมริกา, หมู่เกาะเคย์แมน และเบลีซ

  คำจำกัดความ:

  แม้ว่าถูกกำหนดโดยเบื้องต้นจากจุดเหยือกแข็งของน้ำ (และต่อมาเป็นจุดที่หลอมละลายของน้ำแข็ง) หน่วยวัดเซสเซียสตอนนี้เป็นการวัดที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดให้สัมพันธ์กับหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน.

  ศูนย์ที่อยู่ที่หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่ 1 องศา เทียบเท่ากับความแตกต่างของ 1 K หมายความว่าขนาดหน่วยใ

  ที่มา:

  สเกลของเซลเซียลได้รับการตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดิน ชื่อ Anders Celsius (ปี ค.ศ. 1701- ค.ศ. 1744) เซสเซียสได้สร้างสเกลของอุณหภูมิ ซึ่งมี 0 องศา คือจุดเดือดของน้ำ และ 100 องศาเป็นจุดเหยือกแข็ง

  ในช่วงเวลานี้ นักฟิสิกส์คนอื่นก็พัฒนาสเกลที่คล้ายคลึงกันอย่างเป็นอิสระแต่เป็นไปในทางกลับกัน เช่น 0 องศา เป็นจุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง และ 100 องศาเป็นจุดเดือดของน้ำ สเกล "ไปข้างหน้า" แบบใหม่นี้ได้ถูกนำมาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคยุโรป โดยทั่วไปจะใช้ในการอ้างอิงสำหรับหน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน

  สเกลที่ใช้กันอย่างเป็นทางการมีชื่อว่า "หน่วยวัดเซสเซียส" ในปี ค.ศ. 1948 เพื่อป้องกันความสับสนจาการใช้หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อนเป็นการวัดมุม

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • ศูนย์สัมบูรณ์ , -273.15 °C
  • จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งอยู่ที่ 0 °C (ตามปกติอยู่ที่ -0.0001 °C)
  • วันที่อบอุ่นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซสเซียส
  • อุณหภูมิปกติของมนุษย์อยู่ที่ 37°C
  • จุดเดือดของน้ำ ณ บรรยากาศชั้นที่ 1 อยู่ที่ 99.9839 ° C