การแปลง ไมล์ทะเล เป็น ไมล์

มีประเภทของ ไมล์ทะเล มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ไมล์ทะเลอังกฤษ เป็น ไมล์

  2. ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น ไมล์

  3. ไมล์ทะเลนานาชาติ เป็น ไมล์

ไมล์ทะเล

ไมล์

หน่วยความยาวเทียบเท่า 1760 หลา