การแปลง กิโลเมตร เป็น ปีแสง

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ปีแสง เป็น กิโลเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 

ปีแสง

หนึ่งปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในช่วงหนึ่งปี ตั้งแต่มีคำจัดความที่หลากหลายสำหรับความยาวของหนึ่งปีแล้ว จึงมีค่าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสำหรับหนึ่งปีแสงตามลำดับ โดยหนึ่งปีแสงสัมพันธ์กับ 9.461e15 ล้าน, 5.879e12 ไมล์, หรือ 63239.7 AU, หรือ 0.3066 pc. โดยประมาณ

 

ตาราง กิโลเมตร เป็น ปีแสง

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตร ปีแสง
0km 0.00ly
1km 0.00ly
2km 0.00ly
3km 0.00ly
4km 0.00ly
5km 0.00ly
6km 0.00ly
7km 0.00ly
8km 0.00ly
9km 0.00ly
10km 0.00ly
11km 0.00ly
12km 0.00ly
13km 0.00ly
14km 0.00ly
15km 0.00ly
16km 0.00ly
17km 0.00ly
18km 0.00ly
19km 0.00ly
กิโลเมตร ปีแสง
20km 0.00ly
21km 0.00ly
22km 0.00ly
23km 0.00ly
24km 0.00ly
25km 0.00ly
26km 0.00ly
27km 0.00ly
28km 0.00ly
29km 0.00ly
30km 0.00ly
31km 0.00ly
32km 0.00ly
33km 0.00ly
34km 0.00ly
35km 0.00ly
36km 0.00ly
37km 0.00ly
38km 0.00ly
39km 0.00ly
กิโลเมตร ปีแสง
40km 0.00ly
41km 0.00ly
42km 0.00ly
43km 0.00ly
44km 0.00ly
45km 0.00ly
46km 0.00ly
47km 0.00ly
48km 0.00ly
49km 0.00ly
50km 0.00ly
51km 0.00ly
52km 0.00ly
53km 0.00ly
54km 0.00ly
55km 0.00ly
56km 0.00ly
57km 0.00ly
58km 0.00ly
59km 0.00ly
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา