การแปลง ปีแสง เป็น กิโลเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลเมตร เป็น ปีแสง (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km =
ly
 
___________________
 
 
0.00000000000010570
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร

ปีแสง

หนึ่งปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในช่วงหนึ่งปี ตั้งแต่มีคำจัดความที่หลากหลายสำหรับความยาวของหนึ่งปีแล้ว จึงมีค่าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสำหรับหนึ่งปีแสงตามลำดับ โดยหนึ่งปีแสงสัมพันธ์กับ 9.461e15 ล้าน, 5.879e12 ไมล์, หรือ 63239.7 AU, หรือ 0.3066 pc. โดยประมาณ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km =
ly
 
___________________
 
 
0.00000000000010570

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

ตาราง ปีแสง เป็น กิโลเมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ปีแสง กิโลเมตร
0ly 0.00km
1ly 9460730777119.56km
2ly 18921461554239.13km
3ly 28382192331358.70km
4ly 37842923108478.26km
5ly 47303653885597.82km
6ly 56764384662717.39km
7ly 66225115439836.95km
8ly 75685846216956.52km
9ly 85146576994076.08km
10ly 94607307771195.64km
11ly 104068038548315.20km
12ly 113528769325434.78km
13ly 122989500102554.34km
14ly 132450230879673.91km
15ly 141910961656793.47km
16ly 151371692433913.03km
17ly 160832423211032.59km
18ly 170293153988152.16km
19ly 179753884765271.72km
ปีแสง กิโลเมตร
20ly 189214615542391.28km
21ly 198675346319510.84km
22ly 208136077096630.41km
23ly 217596807873749.97km
24ly 227057538650869.56km
25ly 236518269427989.12km
26ly 245979000205108.69km
27ly 255439730982228.25km
28ly 264900461759347.81km
29ly 274361192536467.38km
30ly 283821923313586.94km
31ly 293282654090706.50km
32ly 302743384867826.06km
33ly 312204115644945.62km
34ly 321664846422065.19km
35ly 331125577199184.75km
36ly 340586307976304.31km
37ly 350047038753423.88km
38ly 359507769530543.44km
39ly 368968500307663.00km
ปีแสง กิโลเมตร
40ly 378429231084782.56km
41ly 387889961861902.12km
42ly 397350692639021.69km
43ly 406811423416141.25km
44ly 416272154193260.81km
45ly 425732884970380.38km
46ly 435193615747499.94km
47ly 444654346524619.50km
48ly 454115077301739.12km
49ly 463575808078858.69km
50ly 473036538855978.25km
51ly 482497269633097.81km
52ly 491958000410217.38km
53ly 501418731187336.94km
54ly 510879461964456.50km
55ly 520340192741576.06km
56ly 529800923518695.62km
57ly 539261654295815.19km
58ly 548722385072934.75km
59ly 558183115850054.31km
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา