การแปลง ตารางไมล์ เป็น ตารางกิโลเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางกิโลเมตร เป็น ตารางไมล์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km² =
mi²
 
_______
 
 
0.38610
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ตารางไมล์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งไมล์ด้วยความกว้างหนึ่งไมล์ทำให้พื้นที่ 640 เอเคอร์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km² =
mi²
 
_______
 
 
0.38610

ตารางกิโลเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งกิโลเมตรโดยความกว้างหนึ่งกิโลเมตร

 

ตาราง ตารางไมล์ เป็น ตารางกิโลเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตารางไมล์ ตารางกิโลเมตร
0mi² 0.00km²
1mi² 2.59km²
2mi² 5.18km²
3mi² 7.77km²
4mi² 10.36km²
5mi² 12.95km²
6mi² 15.54km²
7mi² 18.13km²
8mi² 20.72km²
9mi² 23.31km²
10mi² 25.90km²
11mi² 28.49km²
12mi² 31.08km²
13mi² 33.67km²
14mi² 36.26km²
15mi² 38.85km²
16mi² 41.44km²
17mi² 44.03km²
18mi² 46.62km²
19mi² 49.21km²
ตารางไมล์ ตารางกิโลเมตร
20mi² 51.80km²
21mi² 54.39km²
22mi² 56.98km²
23mi² 59.57km²
24mi² 62.16km²
25mi² 64.75km²
26mi² 67.34km²
27mi² 69.93km²
28mi² 72.52km²
29mi² 75.11km²
30mi² 77.70km²
31mi² 80.29km²
32mi² 82.88km²
33mi² 85.47km²
34mi² 88.06km²
35mi² 90.65km²
36mi² 93.24km²
37mi² 95.83km²
38mi² 98.42km²
39mi² 101.01km²
ตารางไมล์ ตารางกิโลเมตร
40mi² 103.60km²
41mi² 106.19km²
42mi² 108.78km²
43mi² 111.37km²
44mi² 113.96km²
45mi² 116.55km²
46mi² 119.14km²
47mi² 121.73km²
48mi² 124.32km²
49mi² 126.91km²
50mi² 129.50km²
51mi² 132.09km²
52mi² 134.68km²
53mi² 137.27km²
54mi² 139.86km²
55mi² 142.45km²
56mi² 145.04km²
57mi² 147.63km²
58mi² 150.22km²
59mi² 152.81km²
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา