Réaumur till Celsius konvertering

Celsius till Réaumur (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Réaumur till Celsius

℃ =
ºRé
 
_______
 
 
0.80000
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Celsius

Réaumur

Grad Réaumur även känd som octogesimal division, är en temperatur skala där fryspunkten och kokpunkten på vatten är satt till 0 respektive 80 grader. Skalan är uppkallad efter René Antoine Ferchault de Réaumur, som var först med att föreslå något linknande år 1730.

 

konvertera Réaumur till Celsius

℃ =
ºRé
 
_______
 
 
0.80000

Celsius

Även om Celsius skalan ursprungligen definierades av fryspunkten (och senare smältpunkten på is), så är nu skalan officiellt en härledd skala, definerad i relation till Kelvins temperatur skala.

Noll på Celsius skalan (0 °C) definieras nu som likvärdig 273,15 K, med en temperatur skillnad på 1 grad C motsvarande en skillnad på 1 K, vilket innebär att storleken på en enhet i båda skalor är lika stora. Detta beyder att 100 °C, tidigare definerad som vattnets kokpunkt, definieras nu som motsvarigheten till 373,15 K.

Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala. Detta kan man se eftersom temperatur intervallet mellan 20 °C och 30 °C är densamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C har inte dubbelt så mycket luftvärme energi som vid 20 °C.

En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

 

Réaumur till Celsius tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Réaumur Celsius
0ºRé 0.00
1ºRé 1.25
2ºRé 2.50
3ºRé 3.75
4ºRé 5.00
5ºRé 6.25
6ºRé 7.50
7ºRé 8.75
8ºRé 10.00
9ºRé 11.25
10ºRé 12.50
11ºRé 13.75
12ºRé 15.00
13ºRé 16.25
14ºRé 17.50
15ºRé 18.75
16ºRé 20.00
17ºRé 21.25
18ºRé 22.50
19ºRé 23.75
Réaumur Celsius
20ºRé 25.00
21ºRé 26.25
22ºRé 27.50
23ºRé 28.75
24ºRé 30.00
25ºRé 31.25
26ºRé 32.50
27ºRé 33.75
28ºRé 35.00
29ºRé 36.25
30ºRé 37.50
31ºRé 38.75
32ºRé 40.00
33ºRé 41.25
34ºRé 42.50
35ºRé 43.75
36ºRé 45.00
37ºRé 46.25
38ºRé 47.50
39ºRé 48.75
Réaumur Celsius
40ºRé 50.00
41ºRé 51.25
42ºRé 52.50
43ºRé 53.75
44ºRé 55.00
45ºRé 56.25
46ºRé 57.50
47ºRé 58.75
48ºRé 60.00
49ºRé 61.25
50ºRé 62.50
51ºRé 63.75
52ºRé 65.00
53ºRé 66.25
54ºRé 67.50
55ºRé 68.75
56ºRé 70.00
57ºRé 71.25
58ºRé 72.50
59ºRé 73.75
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta