Celsius konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Celsius

 • Grad Celsius
 • gr. C
 • grader C
 • Enhet av :

  • Temperatur

  Bruk i hela världen:

  • Celsiusskalan, som redan används över hela Europa, ersatte Fahrenheitskalan i de flesta länderna mellan mitten och slutet av 20:e århundratet, men i USA, Kajmanöarna and Belize fortsätter Fahrenheit att vara den officiella temperaturskalan.

  Definition:

  Även om Celsius skalan ursprungligen definierades av fryspunkten (och senare smältpunkten på is), så är nu skalan officiellt en härledd skala, definerad i relation till Kelvins temperatur skala.

  Noll på Celsius skalan (0 °C) definieras nu som likvärdig 273,15 K, med en temperatur skillnad på 1 grad C motsvarande en skillnad på 1 K, vilket innebär att storleken på en enhet i båda skalor är lika stora. Detta beyder att 100 °C, tidigare definerad som vattnets kokpunkt, definieras nu som motsvarigheten till 373,15 K.

  Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala. Detta kan man se eftersom temperatur intervallet mellan 20 °C och 30 °C är densamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C har inte dubbelt så mycket luftvärme energi som vid 20 °C.

  En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

  Ursprung:

  Celsius skalan namngavs efter den svenske astronomen Anders Celsius (1701-1744). År 1742 skapade Celsius en temperatur skala där 0 grader var kokpunkten på vatten och 100 grader fryspunkten.

  Vid denna tidpunkt utvecklade andra fysiker självständigt en liknande skala men motsatt, så att 0 grader var smältpunkten på is och 100 grader var kokpunkten på vatten. Denna nya “forward”skalan infördes brett utöver kontinenten Europa, allmänt hänvisad till som centigrade skalan.

  Skalan blev officiellt namngiven till “Celsius skalan” år 1948 för att undvika missförstånd vid användning av centigrade till vinkel mätningar.

  Gemensamma referenser :

  • Absoluta Nollpunkten, -273,15 °C
  • Smältpunkten på is, 0 °C (actually -0,0001 °C)
  • En varm sommar dag i ett milt klimat, 22 °C
  • Människans normala kroppstemperatur, 37 °C
  • Kokpunkten på vatten vid trycket 1 atmosfär, 99,9839 °C