Fahrenheit konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Fahrenheit

 • Enhet av :

  • Temperatur

  Bruk i hela världen:

  • Fahrenheitskalan ersattes av Celsius skalan i de flesta länderna under mitten och slutet av 20:e århundratet, men Fahrenheit fortsätter att vara den officiella temperaturskalan i USA, Kajmanöarna and Belize.
  • Kanada behöll Fahrenheit som en komplementär skala som kan användas tillsammans med Celsius, och i Storbritannien används fortfarande Fahrenheitskalan informellet framför allt för att beskriva varmt väder (vid beskrivning av kallt väder används dock oftast celsiusskalan).

  Definition:

  Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten är 212 °F (vid ett standard lufttryck). Detta sätter vattnets kokpunkt och fryspunkt exakt 180 grader isär. Därmed, en grad på Fahrenheitskalan utgör 1/180 av intervallet mellan vattnets fryspunkt till dess kokpunkt. Absolut noll defineras som -459,67 °F.

  En temperatur skillnad på 1 °F är likvärdig med en temperatur skillnad på 0,556 °C.

  Ursprung:

  Föreslagen år 1724 av, och namngiven efter, den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Fahrenheit var pionjär vid tillverkning av termometrar med kvicksilver, och etablerade 0 °F som den fixerade temperaturen då lika mängder av is, vatten och salt blandas. Han definierade sedan 96 °F som temperaturen “då termometern hålls i munnen eller i armhålan på en levande man i god hälsa”.

  Därefter har fryspunkten på vatten omdefinierats till exakt 32 °F, och normal kroppstemperatur till 98,6 °F.

  Gemensamma referenser :

  • Absoluta nollpunkten, -459,67 °F
  • Fryspunkten på vatten, 32 °F
  • Varm sommardag i ett milt klimat, 72 °F
  • Människans normala kroppstemperatur, 98,6 °F
  • Kokpunkten på vatten vid trycket 1 atmosfär, 212 °F