Rankine konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Rankine

En ºF version av Kelvin skalan. Baserat på att definitionen av Fahrenheitskalan och de experimentella bevisen har absolut nollpunkt -459,67 ºF