Newton till Fahrenheit konvertering

Fahrenheit till Newton (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Newton till Fahrenheit

℉ =
ºN * 5.4545
+ 32.00
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Fahrenheit

Newton

Newton skalan uppfanns av Isaac Newton. Han fastställde zeroth degree of heat för smältande snö och 33 degrees of heat för kokande vatten. Hans skala är således en föregångare av Celsius skalan, som definierades med samma temperatur referenser. Så enheten från denna skala, Newton grader, är likamed 10033 Kelvin konvertering eller celsius grader och har samma nollpunkt som Celsius skalan.

 

konvertera Newton till Fahrenheit

℉ =
ºN * 5.4545
+ 32.00
 
 
 

Fahrenheit

Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten är 212 °F (vid ett standard lufttryck). Detta sätter vattnets kokpunkt och fryspunkt exakt 180 grader isär. Därmed, en grad på Fahrenheitskalan utgör 1/180 av intervallet mellan vattnets fryspunkt till dess kokpunkt. Absolut noll defineras som -459,67 °F.

En temperatur skillnad på 1 °F är likvärdig med en temperatur skillnad på 0,556 °C.

 

Newton till Fahrenheit tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Newton Fahrenheit
0ºN 32.00
1ºN 37.45
2ºN 42.91
3ºN 48.36
4ºN 53.82
5ºN 59.27
6ºN 64.73
7ºN 70.18
8ºN 75.64
9ºN 81.09
10ºN 86.55
11ºN 92.00
12ºN 97.45
13ºN 102.91
14ºN 108.36
15ºN 113.82
16ºN 119.27
17ºN 124.73
18ºN 130.18
19ºN 135.64
Newton Fahrenheit
20ºN 141.09
21ºN 146.55
22ºN 152.00
23ºN 157.45
24ºN 162.91
25ºN 168.36
26ºN 173.82
27ºN 179.27
28ºN 184.73
29ºN 190.18
30ºN 195.64
31ºN 201.09
32ºN 206.55
33ºN 212.00
34ºN 217.45
35ºN 222.91
36ºN 228.36
37ºN 233.82
38ºN 239.27
39ºN 244.73
Newton Fahrenheit
40ºN 250.18
41ºN 255.64
42ºN 261.09
43ºN 266.55
44ºN 272.00
45ºN 277.45
46ºN 282.91
47ºN 288.36
48ºN 293.82
49ºN 299.27
50ºN 304.73
51ºN 310.18
52ºN 315.64
53ºN 321.09
54ºN 326.55
55ºN 332.00
56ºN 337.45
57ºN 342.91
58ºN 348.36
59ºN 353.82
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta