ტროას უნციები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

ტროას უნციები

სააფთიაქო წონა, უდრის 480 გრანს ან ტროას ფუნტის მეთორმეტედ ნაწილს