კილოგრამები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

კილოგრამები

 • კგ
 • კილო (არაფორმალური)
 • -ის ერთეული:

  • მასა
  • წონა (არასამეცნიერო სფეროებში)

  მსოფლიო გამოყენება :

  • გლობალური

  აღწერა :

  კილოგრამი არის მასის საბაზისო ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში (SI), და მიღებულია ყოველდღიურ ხმარებაში, როგორც წონის ერთეული (გრავიტაციული ძალა, რომელიც ნებისმიერ სხეულზე მოქმედებს). 

  კილოგრამი თითქმის უდრის ერთი ლიტრის წყლის მასას.

  განსაზღვრება:

  კილოგრამი განისაზღვრება, როგორც კილოგრამის საერთაშორისო პროტოტიპის (IPK), 1889 წელს დამზადებული პლატინა-ირიდიუმის შენადნობის მასის ტოლი, რომელიც ინახება ზომების და წონების საერთაშორისო ბიუროში, საფრანგეთის ქალაქ სევრში.

  ეს SI სისტემის ერთადერთი ერთეულია, რომელიც განისაზღვრება ფიზიკური ობიექტის მიხედვით და არა ფუნდამენტული ფიზიკური მახასიათებლის მიხედვით, რომელიც შეიძლება რეპ

  წარმოშობა :

  ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში გრეივი (grave) (ასევე ლითონის ეტალონი) გამოიყენებოდა ათასი გრამის განსაზღვისთვის, სანამ ის ჩანაცვლდებოდა კილოგრამის მიერ 1799 წელს. 

   1795 წელს მეტრული სისტემა საფრანგეთში იყო შემოღებული და გრამი განისაზღვრა, როგორც "სუფთა წყლის იმ მოცულობის აბსოლუტური წინა, რომელიც უდრის მეტრის ერთი მეასედის სიგრძის გვერდების მქონე კუბს, ყინულის დნობის ტემპერატურაზე". 

  კილოგრამი (გამოყვანილია ბერძნული სიტყვიდან chilioi - ათასი) და გრამი (gramma, მცირე წონა) დასახელდა, როგორც მასის უფრო პრაქტიკული ერთეულები ვაჭრობის დიდი მოცულობებისთვის, და კილოგრამი და გრამი გახდნენ საბაზისო ერთეულები მასის გასაზომად ყველა მეტრულ სისტემებში. 

  ერთეულების საერთაშორისო (SI) სისტემა, რომელიც გამოქვეყნდა 1960 წელს, იყენებს კილოგრამს, როგორც საბაზისო ერთეულს მასისთვის, და ეს სისტემა მიიღო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანამ (მცირე გამონაკლისით, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები). 

  გავრცელებული ხმარება :

  • კილოგრამი არის უალკოჰოლო სასმელის ერთლიტრიანი ბოთლის დაახლოებითი წონა.  
  • შაქარი, როგორც წესი, კილოგრამობით იყიდება.
  • კალათბურთის ბურთი დაახლოებით 1 კგ-ს იწონის.

  გამოყენების კონტექსტი :

  კილოგრამი მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად გამოიყენება, როგორც საზომი ერთეული მასის და წონისთვის.  

  ის ასევე არის მასის საბაზისო ერთეული მთელი მეტრული (m.k.s) სისტემისთვის, სადაც მეტრი, კილოგრამი და წამი ერთმანეთთან კავშირში გამოიყენება სხვა სიდიდეების განსაზღვრისთვის, როგორებიცაა ნიუტონი ძალის და პასკალი წნევის გასაზომად. 

  კომპონენტი ერთეულები :

  • 1 კგ = 1,000გ (გრამი)

  ჯერადი რიცხვები:

  • 1000 კგ = 1 მეტრული ტონა (აშშ; მეტრული ტონა)