სიგრძის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მეტრული ერთეულები 

მეტრი ოფიციალურად განისაზღვრა, როგორც მანძილი, რომელსაც სინათლის სხივი ვაკუუმში გადის 1/299,792,458 წამში. ყველა სხვა ერთეული მეტრულ სისტემაში გამოყვანილია მეტრისგან (მაგ. კმ = 1,000 მ, 1 მ = 1,000 მმ).

იმპერიული / ამერიკული ერთეულები

ამ ერთეულებს უფრო ნაკლებად ლოგიკური თანმიმდევრობა აქვთ. იარდი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ქანქარის სიგრძე, რომელიც იწვევს მისი რკალის ქნევას ზუსტად ერთი წამის პერიოდში. საზღვაო მილი არის მანძილი დედამიწის ზედაპირის 1 მინუტის (გრადუსის მესამოცედი ნაწილი) გასწვრივ.