სანტიმეტრები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

სანტიმეტრები

აბრევიატურა/სიმბოლო:

  • სმ

-ის ერთეული:

  • სიგრძე / მანძილი

მსოფლიო გამოყენება :

  • სანტიმეტრი მთელ მსოფლიოში გამოიყენება, როგორც სიგრძის საზომი ერთეული. არსებობს მცირე გამონაკლისები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია შეერთებული შტატები, სადაც კვლავ ძირითადად იხმარება ამერიკის სპეციფიკური (იმპერიულის მსგავსი) სისტემა. 

განსაზღვრება:

სანტიმეტრი არის სიგრძის ერთეული მეტრულ სისტემაში, რომელიც უდრის მეტრის მეასედს.

1 სმ ეკვივალენტურია 0.39370 დუიმის

წარმოშობა :

წონების და ზომების მეტრული, ანუ ათეულობითი სისტემა შეიქმნა და მიღებული იქნა საფრანგეთში 1795 წელს. ეს სისტემა, რომელიც მეტრს მიიჩნევს საბაზისო ერთეულად სიგრძის გაზომვისთვის, ამჟამად ოფიციალურად გამოიყენება მთელ მსოფლიოში.

გავრცელებული ხმარება :

  • შეერთებული შტატების 5-ცენტიან მონეტას ("ნიკელი") დაახლოებით 2 სმ-ის დიამეტრი აქვს. 
  • ადამიანის თვალის რქოვანა დაახლოებით 1.15სმ (11.5მმ) დიამეტრის არის.  
  • იმპერიული ფუტი დაახლოებით 30.5 სმ-ის ტოლია.

გამოყენების კონტექსტი :

სანტიმეტი ყოველდღიურ მოხმარებაშია, როგორც საზომი ერთეული იმ ქვეყნებში, რომლებმაც მიიღეს ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა (SI), იმ სიტუაციებში და სამუშაოებში, როდესაც სანტიმეტრის ნაწილები უმნიშვნელოდ მიიჩნევა.   

სფეროები, რომლებიც უფრო მეტ სიზუსტეს მოითხოვენ, როგორებიცაა საინჟინრო საქმე და დიზაინი, მანძილის გასაზომად, როგორც წესი, იყენებენ მილიმეტრებს ან დეციმეტრებს.

კომპონენტი ერთეულები :

  • 1 სმ = 10მმ (მილიმეტრი)

ჯერადი რიცხვები:

  • 100 სმ = 1მ (მეტრი)
  • სიგრძის/მანძილის ერთეულები მეტრულ სკალაზე ემყარება მეტრის წილადებს ან ჯერადებს.