იარდები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

იარდები

სიგრძის საზომი ერთეული,უდრის სამ ფუტს; განსაზღვრულია, როგორც 91.44 სანტიმეტრი; თავდაპირველად აღებულია ფართო ნაბიჯის საშუალო სიგრძიდან.