სიჩქარე-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

სიჩქარის გადაყვანა

სიჩქარის ერთეულების უმეტესობა მანძილისგან და დროისგან შედგენილი ერთეულებია, მაგალითად, SI სისტემის ერთეული მეტრი/წამი. გამონაკლისები არიან მახი (ერთეული, რომელიც ეფუძნება ბგერის სიჩქარეს) და კვანძი (რომელიც რეალურად არის საზღვაო მილი საათში).

მეტრული ქვეყნები იყენებენ ერთეულს კილომეტრი/საათი (კმ/სთ) გზების და ტრანსპორტისთვის, ხოლო არამეტრული ქვეყნები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი, იყენებენ ერთეულს მილი/საათი.

აჩქარების ერთეულები შეიძლება გადაყვანილი იქნას იმავე გზით, როგორც სიჩქარის შესაბამისი ერთეული.