მახი-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მახი

მახი არის სიჩქარის საზომი ერთეული, რომელიც ემყარება ბგერის სიჩქარეს. რადგანაც ბგერა სხვადასხვა სიჩქარით მოძრაობს სხვადასხვა პირობებში, აქ მოცემული გამოთვლები აღებულია მშრალი ჰაერისთვის 20 °C ტემპერატურაზე, ზღვის დონეზე. მახი, ჩვეულებრივ, გამოიყენება ავიაციაში და კოსმოსურ სფეროში.