კვანძები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

კვანძები

კვანძი არის სიჩქარის ერთეული, რომელიც უდრის საზღვაო მილების რაოდენობას ერთ საათში. ეს ერთეული გამოიყენება საზღვაო სფეროში და ავიაციაში. ისტორიულად, სხვადასხვა საზღვაო მილები არსებობდა და შესაბამისად, კვანძის ვარიანტები. თუმცა, კვანძების გამოთვლებისას ჩვენ ვიყენებთ საერთაშორისო საზღვაო მილს, რომელიც დღეისათვის მთელ მსოფლიოში გამოიყენება.