დრო-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

დროის გადაყვანა 

SI სისტემაში დროის ერთეული არის წამი. მისგან არის მიღებული წუთი (60 წამი) და საათი (3600 წამი). ჩავთვალეთ, რომ დღეში არის 86,400 წამი ამ გამომთვლელის მიზნებისთვის, თუმცა ეს მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს კორექტირების წამის დამატებით "leap second".