ფართობის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მეტრული ერთეულები 

ფართობის მეტრული ერთეულები ეფუძნება მეტრს, როგორც ძირითად ერთეულს, მათ შორის არის ჰექტარი, 10,000 კვ.მ. კვადრატულ მილში ზუსტად 640 აკრია. 

იმპერიული / ამერიკული ერთეულები

ფართობის ეს ერთეულები ძირითადად წრფივი ერთეულების კვადრატული ვერსიებია, გარდა ფართობისა, რომლის სიგრძეა ერთი ფარლონგი და სიგანე ერთი ჯაჭვი (ჩეინი). ძველი ინგლისური სიტყვა "აკრი" ნიშნავს ველს და ჩვეულებრივ, ის განიხილებოდა, როგორც ფართობი, რომლის მოხვნა ერთ დღეში შეიძლებოდა ხარების წყვილის საშუალებით.