აკრები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

აკრები

ფართობის ერთეული (4840 კვადრატული იარდი), გამოიყენება ინგლისურენოვან ქვეყნებში