კვადრატული ფუტები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

კვადრატული ფუტები

 • კვ.ფტ (sqft) 
 • ფტ²
 • როდესაც აღწერენ არქიტექტურას ან უძრავ ქონებას, კვადრატულ ფუტს ხშირად წარმოადგენენ კვადრატის სახით, რომელსაც კვეთავს ხაზი ან აქვს ჭრილი. 
 • -ის ერთეული:

  • ფართობი

  მსოფლიო გამოყენება :

  • კვადრატული ფუტები ძირითადად გამოიყენება შეერთებულ შტატებში, კანადაში და ბრიტანეთში, როგორც ფართობის საზომი ერთეული.

  აღწერა :

  კვადრატული ფუტი ფართობის ერთეულია იმპერიულ და აშშ ადგილობრივ საზომ სისტემებში.  

  კვადრატული საზომი ერთეული გამოყვანილია წრფივი ერთეულიდან და არის ორგანზომილებიანი, ამგვარად, კვადრატული ფუტი განსაზღვრულია, როგორც კვადრატის ფართობი, რომლის გვერდის სიგრძეა 1ფუტი. 

  განსაზღვრება:

  მეტრულ სისტემაში კვადრატული ფუტი არის კვადრატი, რომლის გვერდებს 0.3048 მეტრის სიგრძე აქვთ. ერთი კვადრატული ფუტი ეკვივალენტურია 0.09290304 კვ. მეტრის. 

  გავრცელებული ხმარება :

  • თეთრის სახლის (ვაშინგტონის ოლქი, აშშ) ექვს სართულს მთლიანობაში დაახლოებით 55,000 კვადრატული ფუტის ფართობი გააჩნიათ.   
  • 2003 წელს დიდ ბრიტანეთში აშენებულ ახალ სახლს საშუალოდ 818 კვ. ფუტის ფართობი ჰქონდა, მაშინ როცა ახალ აშენებულ სახლს აშშ-ში საშუალოდ სამჯერ მეტი ფართობი ჰქონდა (2300 კვ. ფუტი). 

  გამოყენების კონტექსტი :

  კვადრატული ფუტი ძირითადად გამოიყენება ფართობის აღსანიშნავად არქიტექტურაში, უძრავ ქონებაში და შიდა ინტერიერის ნახაზებში. 

  კვადრატული ფუტების გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ზედაპირის ფართობის აღსანიშნავად, როგორიცაა სართულების გეგმა, კედელი ან ჭერი, მაშინ როცა აკრი გამოიყენება მხოლოდ მიწის ნაკვეთის ფართობის აღსანიშნავად.

  1 კვადარტული ფუტი = დაახლოებით 0.00022959 აკრი.

  1 აკრი = 43,560 კვადრატული ფუტი.

  ოთახის ფართობის გამოსათვლელად კვადრატულ ფუტებში, უნდა გაიზომოს ოთახის სიგრძე და სიგანე ფუტებში და შემდეგ ეს რიცხვები ერთმანეთზე გამრავლდეს, რაც მოგვცემს ფართობს კვ. ფუტებში. 

  მაგალითად, ოთახს, რომლის ზომებია 12 ფტ X 15 ფტ, აქვს 180 კვ. ფტ ფართობი (12 X 15 = 180). 

  როდესაც კვადრატულ ფუტებს ვიყენებთ, აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ კვადრატული ფუტების რაოდენობა მიუთითებს მოცემული ადგილის მთლიან ფართობზე და არა ადგილის ზომებზე. მაგალითად, ოთახს, რომლის ფართობია 20ფტ2, არ აქვს 20ფტX20ფტ ზომები (რაც მოგვცემდა 400ფტ2). კერძოდ, 4ფტX5ფტ მოგვცემდა 20 ფტ2 ფართობს. 

  კომპონენტი ერთეულები :

  • 1 კვადრატული ფუტი შეიძლება დაიყოს 144 კვადრატულ დუიმად (კვ. დუიმი - ანუ კვადრატი, რომლის მხარეები 1 დუიმის სიგრძისაა).  

  ჯერადი რიცხვები:

  • 1 კვადრატული იარდი = 9 ფტ2
  • ერთი იარდი სამი ფუტია, ასე რომ, კვადრატული იარდი არის კვადრატი, რომლის გვერდების სიგრძე 3 ფუტია, ანუ კვადრატი, რომელიც შედგება 9 ინდივიდუალური კვადრატისგან, რომელთა გვერდების სიგრძე 1 ფუტია.