კვადრატული კილომეტრები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

კვადრატული კილომეტრები

ფართობის ერთეული, რომლის სიგრძეა 1 კილომეტრი და სიგანე 1 კილომეტრი.