კვადრატული მილები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

კვადრატული მილები

ფართობის ერთეული, რომლის სიგრძეა 1 მილი და სიგანე 1 მილი იძლევა 640 აკრის ფართობს.