ჰექტარები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

ჰექტარები

ფართობის ერთეული, რომელიც უდრის 10,000 კვადრატულ მეტრს. ეკვივალენტურია 2.471 აკრის.