მეტრები წამში-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მეტრები წამში

SI ერთეული სიჩქარისთვის. ეს არის ერთ წამში გავლილი მეტრების რაოდენობა. აჩქარების თანხმლები ერთეული არის მეტრი წამზე გაყოფილი წამზე (m/s2).