სტოუნები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

სტოუნები

 • სტოუნი (st)
 • -ის ერთეული:

  • წონა

  მსოფლიო გამოყენება :

  • სტოუნი ასევე გამოიყენება დოღში, იმ წონის აღსანიშნავად, რომელიც ცხენმა უნდა ატაროს (არაა აუცილებელი, მხოლოდ ჟოკეი იყოს, ეს წონა შეიძლება ასევე მოიცავდეს ჯარიმებს და ა.შ.).                    
  • სტოუნი კვლავ გამოიყენება ადამიანის წონის აღსანიშნავად სპორტის ზოგიერთ სახეობაში ბრიტანეთში და ირლანდიაში, როგორებიცაა ბოქსი და ჭიდაობა.
  • ბრიტანელი ან ირლანდიელი, როგორც წესი, თავის წონას გამოხატავს სტოუნებში და ფუნტებში (მაგალითად, 12 სტოუნი და 6 ფუნტი), ნაცვლად მხოლოდ ფუნტებისა, როგორც ეს მიღებულია აშშ-ში (174 ფუნტი).
  • სტოუნი ამჟამად თითქმის ექსკლუზიურად მხოლოდ ბრიტანეთში და ირლანდიაში გამოიყენება, როგორც პოპულარული, თუმცა არაფორმალური საშუალება პიროვნების წონის აღსაწერად. სტოუნი აღარ არის ოფიციალურად აღიარებული წონის ერთეული ბრიტანეთში 1985 წლის შემდეგ.

  აღწერა :

  სტოუნი არის წონის ერთეული იმპერიულ სისტემაში, რომელიც არაოფიციალურად გამოიყენება ბრიტანეთში და ირლანდიაში, თითქმის ყველა შემთხვევაში ეს გამოყენება ეხება ადამიანის სხეულის წონის აღწერას. თუმცა ევროკავშირის მიერ დაშვებულია მისი გამოყენება, როგორც დამატებითი ერთეულისა, მაგრამ ის არსებითად მოძველებულია და არ გამოიყენება ბრიტანეთის და ირლანდიის ფარგლებს გარეთ.  

  განსაზღვრება:

  სტოუნი არის წონის ერთეული, რომელიც უდრის 14 ფუნტს (ევერდიუპოის) (ანუ საერთაშორისო ფუნტს). თავის მხრივ, ამის გამო სტოუნი ეკვივალენტურია 6.35029 კგ-ის. 

  წარმოშობა :

   ტერმინი "სტოუნი" მომდინარეობს პრაქტიკიდან,როცა ქვებს იყენებდნენ წონის გასაზომად, რასაც ადგილი ჰქონდა ათასობით წლის განმავლობაში. 

  სტოუნის რეალური ერთეული ფართოდ გამოიყენებოდა წონის საზომად სავაჭრო მიზნებისთვის ევროპაში მე-19 საუკუნემდე, სანამ ქვეყნების უმეტესობა მეტრულ სისტემაზე არ გადავიდა, თუმცა სტოუნის რეალური წონა განსხვავდებოდა ქვეყნებს და რეგიონებს შორის და ზოგჯერ დამოკიდებული იყო იმაზეც, რა იწონებოდა ან იყიდებოდა.

  1389 წელს ინგლისში შალის სტოუნი განისაზღვრა, როგორც 14 ფუნტის წონის მქონე და თუმცა სხვა მასალების სტოუნის წონა შეიძლებოდა ბევრად მეტი ან ნაკლები ყოფილიყო (ფუნტებში), ზოგადად სტოუნი მიიჩნეოდა 14 ფუნტის წონის მქონედ.                

  გავრცელებული ხმარება :

  • 5 ფუტის და 8 დუიმის (173 სმ) სიმაღლის საშუალო აღნაგობის ქალის სავარაუდო წონა მერყეობს 8 და 12 სტოუნს შორის. 
  • 6 ფუტის (183 სმ) სიმაღლის საშუალო აღნაგობის მამაკაცის ჩვეულებრივი წონა 10 და 13 სტოუნს შორის არის. 

  ჯერადი რიცხვები:

  • 2 სტოუნი = 1 მეოთხედი
  • 8 სტოუნი = 1 ცენტნერი
  • 160 სტოუნი = 1 გრძელი ტონა