მილიგრამები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მილიგრამები

მასის ერთეული, რომელიც უდრის გრამის მეათასედს.