ცენტნერები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

ცენტნერები

არსებობს ცენტნერის ორი სახეობა - გრძელი და მოკლე. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ერთეული.