მიკროგრამები-ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მიკროგრამები

მასის ერთეული, რომელიც უდრის გრამის მემილიონედს.