Chuyển đổi Pao sang Gam

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Gam sang Pao (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Pao sang Gam

g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Pao

Pao

Pao Anh (hệ thống cân lường Anh Mỹ, hoặc quốc tế) được định nghĩa chính thức là 453,59237 gam.

 

chuyển đổi Pao sang Gam

g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046

Gam

Một đơn vị trọng lượng theo hệ mét tương đương với một phần nghìn kilôgam

 

Bảng Pao sang Gam

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Pao Gam
0lb 0.00g
1lb 453.59g
2lb 907.18g
3lb 1360.78g
4lb 1814.37g
5lb 2267.96g
6lb 2721.55g
7lb 3175.15g
8lb 3628.74g
9lb 4082.33g
10lb 4535.92g
11lb 4989.52g
12lb 5443.11g
13lb 5896.70g
14lb 6350.29g
15lb 6803.89g
16lb 7257.48g
17lb 7711.07g
18lb 8164.66g
19lb 8618.25g
Pao Gam
20lb 9071.85g
21lb 9525.44g
22lb 9979.03g
23lb 10432.62g
24lb 10886.22g
25lb 11339.81g
26lb 11793.40g
27lb 12246.99g
28lb 12700.59g
29lb 13154.18g
30lb 13607.77g
31lb 14061.36g
32lb 14514.95g
33lb 14968.55g
34lb 15422.14g
35lb 15875.73g
36lb 16329.32g
37lb 16782.92g
38lb 17236.51g
39lb 17690.10g
Pao Gam
40lb 18143.69g
41lb 18597.29g
42lb 19050.88g
43lb 19504.47g
44lb 19958.06g
45lb 20411.66g
46lb 20865.25g
47lb 21318.84g
48lb 21772.43g
49lb 22226.02g
50lb 22679.62g
51lb 23133.21g
52lb 23586.80g
53lb 24040.39g
54lb 24493.99g
55lb 24947.58g
56lb 25401.17g
57lb 25854.76g
58lb 26308.36g
59lb 26761.95g
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian