Chuyển đổi Ao-xơ sang Kilôgam

Đánh dấu trang Kilôgam sang Ao-xơ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ sang Kilôgam

kg =
oz
 
______
 
 
35.274
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Kilôgam

Ao-xơ

Một đơn vị trọng lượng tương đương với một phần mười sáu pao hoặc 16 đram hoặc 28,349 gam

 

chuyển đổi Ao-xơ sang Kilôgam

kg =
oz
 
______
 
 
35.274

Kilôgam

Kilôgam là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế, và được chấp nhận hàng ngày như là đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác động lên bất kỳ vật thể nhất định nào).

Kilôgam gần như chính xác bằng khối lượng của một lít nước.

 

Bảng Ao-xơ sang Kilôgam
Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ Kilôgam
0oz 0.00kg
1oz 0.03kg
2oz 0.06kg
3oz 0.09kg
4oz 0.11kg
5oz 0.14kg
6oz 0.17kg
7oz 0.20kg
8oz 0.23kg
9oz 0.26kg
10oz 0.28kg
11oz 0.31kg
12oz 0.34kg
13oz 0.37kg
14oz 0.40kg
15oz 0.43kg
16oz 0.45kg
17oz 0.48kg
18oz 0.51kg
19oz 0.54kg
Ao-xơ Kilôgam
20oz 0.57kg
21oz 0.60kg
22oz 0.62kg
23oz 0.65kg
24oz 0.68kg
25oz 0.71kg
26oz 0.74kg
27oz 0.77kg
28oz 0.79kg
29oz 0.82kg
30oz 0.85kg
31oz 0.88kg
32oz 0.91kg
33oz 0.94kg
34oz 0.96kg
35oz 0.99kg
36oz 1.02kg
37oz 1.05kg
38oz 1.08kg
39oz 1.11kg
Ao-xơ Kilôgam
40oz 1.13kg
41oz 1.16kg
42oz 1.19kg
43oz 1.22kg
44oz 1.25kg
45oz 1.28kg
46oz 1.30kg
47oz 1.33kg
48oz 1.36kg
49oz 1.39kg
50oz 1.42kg
51oz 1.45kg
52oz 1.47kg
53oz 1.50kg
54oz 1.53kg
55oz 1.56kg
56oz 1.59kg
57oz 1.62kg
58oz 1.64kg
59oz 1.67kg
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian