การแปลง ทรอยปอนด์ เป็น กิโลกรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลกรัม เป็น ทรอยปอนด์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
t lb
 
______
 
 
2.6792
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

ทรอยปอนด์

น้ำหนักเภสัชกรเท่ากับ 12 ออนซ์หรือ 373.242 กรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
t lb
 
______
 
 
2.6792

กิโลกรัม

กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

 

ตาราง ทรอยปอนด์ เป็น กิโลกรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ทรอยปอนด์ กิโลกรัม
0t lb 0.00kg
1t lb 0.37kg
2t lb 0.75kg
3t lb 1.12kg
4t lb 1.49kg
5t lb 1.87kg
6t lb 2.24kg
7t lb 2.61kg
8t lb 2.99kg
9t lb 3.36kg
10t lb 3.73kg
11t lb 4.11kg
12t lb 4.48kg
13t lb 4.85kg
14t lb 5.23kg
15t lb 5.60kg
16t lb 5.97kg
17t lb 6.35kg
18t lb 6.72kg
19t lb 7.09kg
ทรอยปอนด์ กิโลกรัม
20t lb 7.46kg
21t lb 7.84kg
22t lb 8.21kg
23t lb 8.58kg
24t lb 8.96kg
25t lb 9.33kg
26t lb 9.70kg
27t lb 10.08kg
28t lb 10.45kg
29t lb 10.82kg
30t lb 11.20kg
31t lb 11.57kg
32t lb 11.94kg
33t lb 12.32kg
34t lb 12.69kg
35t lb 13.06kg
36t lb 13.44kg
37t lb 13.81kg
38t lb 14.18kg
39t lb 14.56kg
ทรอยปอนด์ กิโลกรัม
40t lb 14.93kg
41t lb 15.30kg
42t lb 15.68kg
43t lb 16.05kg
44t lb 16.42kg
45t lb 16.80kg
46t lb 17.17kg
47t lb 17.54kg
48t lb 17.92kg
49t lb 18.29kg
50t lb 18.66kg
51t lb 19.04kg
52t lb 19.41kg
53t lb 19.78kg
54t lb 20.16kg
55t lb 20.53kg
56t lb 20.90kg
57t lb 21.27kg
58t lb 21.65kg
59t lb 22.02kg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา