การแปลง ตัน เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ตัน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
T
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ตัน

นี่คือการสะกดคำของเมตริกตัน กรุณาเลือกหน้าเหมาะสม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
T
 
 
 

 

ตาราง ตัน เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตัน ตันเมตริก (หรือ ตัน)
0T 0.00t
1T 1.00t
2T 2.00t
3T 3.00t
4T 4.00t
5T 5.00t
6T 6.00t
7T 7.00t
8T 8.00t
9T 9.00t
10T 10.00t
11T 11.00t
12T 12.00t
13T 13.00t
14T 14.00t
15T 15.00t
16T 16.00t
17T 17.00t
18T 18.00t
19T 19.00t
ตัน ตันเมตริก (หรือ ตัน)
20T 20.00t
21T 21.00t
22T 22.00t
23T 23.00t
24T 24.00t
25T 25.00t
26T 26.00t
27T 27.00t
28T 28.00t
29T 29.00t
30T 30.00t
31T 31.00t
32T 32.00t
33T 33.00t
34T 34.00t
35T 35.00t
36T 36.00t
37T 37.00t
38T 38.00t
39T 39.00t
ตัน ตันเมตริก (หรือ ตัน)
40T 40.00t
41T 41.00t
42T 42.00t
43T 43.00t
44T 44.00t
45T 45.00t
46T 46.00t
47T 47.00t
48T 48.00t
49T 49.00t
50T 50.00t
51T 51.00t
52T 52.00t
53T 53.00t
54T 54.00t
55T 55.00t
56T 56.00t
57T 57.00t
58T 58.00t
59T 59.00t
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา