การแปลง สโตน เป็น ปอนด์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ปอนด์ เป็น สโตน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

lb =
st * 14.000
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: สโตน
ข้อมูลเพิ่มเติม: ปอนด์

สโตน

สโตนเป็นหน่วยความยาวที่เท่ากับ 14 ปอนด์ระบบระบบอะวัวดูปัวส์ (หรือ ปอนด์นานาชาติ) ในทางกลับกัน ก็จะทำให้สโตนเทียบเท่ากับ 6.35029 กก.

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

lb =
st * 14.000
 
 
 

ปอนด์

ปอนด์เป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

 

ตาราง สโตน เป็น ปอนด์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
สโตน ปอนด์
0st 0.00lb
1st 14.00lb
2st 28.00lb
3st 42.00lb
4st 56.00lb
5st 70.00lb
6st 84.00lb
7st 98.00lb
8st 112.00lb
9st 126.00lb
10st 140.00lb
11st 154.00lb
12st 168.00lb
13st 182.00lb
14st 196.00lb
15st 210.00lb
16st 224.00lb
17st 238.00lb
18st 252.00lb
19st 266.00lb
สโตน ปอนด์
20st 280.00lb
21st 294.00lb
22st 308.00lb
23st 322.00lb
24st 336.00lb
25st 350.00lb
26st 364.00lb
27st 378.00lb
28st 392.00lb
29st 406.00lb
30st 420.00lb
31st 434.00lb
32st 448.00lb
33st 462.00lb
34st 476.00lb
35st 490.00lb
36st 504.00lb
37st 518.00lb
38st 532.00lb
39st 546.00lb
สโตน ปอนด์
40st 560.00lb
41st 574.00lb
42st 588.00lb
43st 602.00lb
44st 616.00lb
45st 630.00lb
46st 644.00lb
47st 658.00lb
48st 672.00lb
49st 686.00lb
50st 700.00lb
51st 714.00lb
52st 728.00lb
53st 742.00lb
54st 756.00lb
55st 770.00lb
56st 784.00lb
57st 798.00lb
58st 812.00lb
59st 826.00lb
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา