การแปลง มิลลิกรัม เป็น กรัม

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง มิลลิกรัม เป็น กรัม

กรัม เป็น มิลลิกรัม (สลับหน่วย)

1mg = 0.001g

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ มิลลิกรัม ถึง กรัม

กรัม = มิลลิกรัม / 1000

การคำนวณของ มิลลิกรัม ถึง กรัม

กรัม = มิลลิกรัม / 1000

กรัม = 1 / 1000

กรัม = 0.001

มิลลิกรัมคืออะไร?

หนึ่ง มิลลิกรัม เป็นหน่วยของมวลในระบบเมตริก เท่ากับหนึ่งพันของกรัม มันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดปริมาณเล็กๆ ของสาร เช่น ยาหรือสารเคมี สำหรับการอ้างอิง ทราบว่าเม็ดทรายหนึ่งเม็ดมักมีน้ำหนักประมาณ 50 มิลลิกรัม

กรัมคืออะไร?

กรัมเป็นหน่วยของมวลในระบบเมตริก เท่ากับหนึ่งพันของกิโลกรัม กรัม มักถูกใช้ในการวัดปริมาณมวลที่เล็กน้อย เช่น น้ำหนักของส่วนผสมอาหาร เครื่องประดับ หรือยา กรัมถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ "g" และเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยเอสไอ.

 

ตารางของ มิลลิกรัม ถึง กรัม

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
มิลลิกรัม
กรัม
0mg
0.00000g
1mg
0.00100g
2mg
0.00200g
3mg
0.00300g
4mg
0.00400g
5mg
0.00500g
6mg
0.00600g
7mg
0.00700g
8mg
0.00800g
9mg
0.00900g
10mg
0.01000g
11mg
0.01100g
12mg
0.01200g
13mg
0.01300g
14mg
0.01400g
15mg
0.01500g
16mg
0.01600g
17mg
0.01700g
18mg
0.01800g
19mg
0.01900g
มิลลิกรัม
กรัม
20mg
0.02000g
21mg
0.02100g
22mg
0.02200g
23mg
0.02300g
24mg
0.02400g
25mg
0.02500g
26mg
0.02600g
27mg
0.02700g
28mg
0.02800g
29mg
0.02900g
30mg
0.03000g
31mg
0.03100g
32mg
0.03200g
33mg
0.03300g
34mg
0.03400g
35mg
0.03500g
36mg
0.03600g
37mg
0.03700g
38mg
0.03800g
39mg
0.03900g
มิลลิกรัม
กรัม
40mg
0.04000g
41mg
0.04100g
42mg
0.04200g
43mg
0.04300g
44mg
0.04400g
45mg
0.04500g
46mg
0.04600g
47mg
0.04700g
48mg
0.04800g
49mg
0.04900g
50mg
0.05000g
51mg
0.05100g
52mg
0.05200g
53mg
0.05300g
54mg
0.05400g
55mg
0.05500g
56mg
0.05600g
57mg
0.05700g
58mg
0.05800g
59mg
0.05900g
มิลลิกรัม
กรัม
60mg
0.06000g
61mg
0.06100g
62mg
0.06200g
63mg
0.06300g
64mg
0.06400g
65mg
0.06500g
66mg
0.06600g
67mg
0.06700g
68mg
0.06800g
69mg
0.06900g
70mg
0.07000g
71mg
0.07100g
72mg
0.07200g
73mg
0.07300g
74mg
0.07400g
75mg
0.07500g
76mg
0.07600g
77mg
0.07700g
78mg
0.07800g
79mg
0.07900g

ลิงก์ยอดนิยม