การแปลง ไมโครกรัม เป็น กรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กรัม เป็น ไมโครกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

g =
µg
 
_______
 
 
1000000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ไมโครกรัม

หน่วยวัดปริมาณเทียบเท่ากับหนึ่งในล้านของกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

g =
µg
 
_______
 
 
1000000

กรัม

มาตรวัดหน่วยของน้ำหนักเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัม

 

ตาราง ไมโครกรัม เป็น กรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ไมโครกรัม กรัม
0µg 0.00g
1µg 0.00g
2µg 0.00g
3µg 0.00g
4µg 0.00g
5µg 0.00g
6µg 0.00g
7µg 0.00g
8µg 0.00g
9µg 0.00g
10µg 0.00g
11µg 0.00g
12µg 0.00g
13µg 0.00g
14µg 0.00g
15µg 0.00g
16µg 0.00g
17µg 0.00g
18µg 0.00g
19µg 0.00g
ไมโครกรัม กรัม
20µg 0.00g
21µg 0.00g
22µg 0.00g
23µg 0.00g
24µg 0.00g
25µg 0.00g
26µg 0.00g
27µg 0.00g
28µg 0.00g
29µg 0.00g
30µg 0.00g
31µg 0.00g
32µg 0.00g
33µg 0.00g
34µg 0.00g
35µg 0.00g
36µg 0.00g
37µg 0.00g
38µg 0.00g
39µg 0.00g
ไมโครกรัม กรัม
40µg 0.00g
41µg 0.00g
42µg 0.00g
43µg 0.00g
44µg 0.00g
45µg 0.00g
46µg 0.00g
47µg 0.00g
48µg 0.00g
49µg 0.00g
50µg 0.00g
51µg 0.00g
52µg 0.00g
53µg 0.00g
54µg 0.00g
55µg 0.00g
56µg 0.00g
57µg 0.00g
58µg 0.00g
59µg 0.00g
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา