การแปลง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ออนซ์

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น ออนซ์

ออนซ์ เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน) (สลับหน่วย)

1t = 35274oz

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ตันเมตริก (หรือ ตัน) ถึง ออนซ์

ออนซ์ = ตันเมตริก (หรือ ตัน) * 35274

การคำนวณของ ตันเมตริก (หรือ ตัน) ถึง ออนซ์

ออนซ์ = ตันเมตริก (หรือ ตัน) * 35274

ออนซ์ = 1 * 35274

ออนซ์ = 35274

What is a เมตริตัน (หรือ ตัน)?

หนึ่งตันเมตริกหรือที่รู้จักกันในนามว่าตันเป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริกซึ่งเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมหรือประมาณ 2,204.62 ปอนด์ มันถูกใช้โดยทั่วไปในการค้าขายระหว่างประเทศและธุรกิจเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดปริมาณสินค้าจำนวนมาก เช่น แร่ธาตุ ผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุอุตสาหกรรม ตันเมตริกถูกนิยมมากกว่าตันดั้งเดิม (ตันสั้น) ในส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากความง่ายและคงเสถียรกับระบบเมตริกซึ่งใช้งานได้ง่าย.

เมตริกตันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง การผลิต และการเกษตร เนื่องจากความสะดวกในการแปลงหน่วยและความเข้ากันได้กับหน่วยเชิงเมตริกอื่น ๆ สำคัญที่จะทราบว่า เมตริกตันไม่ควรสับสนกับตัน (ตันสั้น) ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับ 2,000 ปอนด์

อาวอาร์ดูพัวส์ออนซ์คืออะไร?

An ออนซ์อวอร์ดูพอยส์ เป็นหน่วยน้ำหนักในระบบอวอร์ดูพอยส์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ สำหรับการวัดสินค้าที่ขายโดยปกติตามน้ำหนัก.

มันเท่ากับ 1/16 ของปอนด์หรือประมาณ 28.35 กรัม ระบบ avoirdupois ขึ้นอยู่กับปอนด์ 16 ออนซ์ โดยมีหน่วยใหญ่เช่น ตัน และ ปอนด์ ใช้สำหรับการวัดน้ำหนักที่หนักขึ้น

 

ตารางของ ตันเมตริก (หรือ ตัน) ถึง ออนซ์

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ตันเมตริก (หรือ ตัน)
ออนซ์
0t
0.00000oz
1t
35,274.00000oz
2t
70,548.00000oz
3t
105,822.00000oz
4t
141,096.00000oz
5t
176,370.00000oz
6t
211,644.00000oz
7t
246,918.00000oz
8t
282,192.00000oz
9t
317,466.00000oz
10t
352,740.00000oz
11t
388,014.00000oz
12t
423,288.00000oz
13t
458,562.00000oz
14t
493,836.00000oz
15t
529,110.00000oz
16t
564,384.00000oz
17t
599,658.00000oz
18t
634,932.00000oz
19t
670,206.00000oz
ตันเมตริก (หรือ ตัน)
ออนซ์
20t
705,480.00000oz
21t
740,754.00000oz
22t
776,028.00000oz
23t
811,302.00000oz
24t
846,576.00000oz
25t
881,850.00000oz
26t
917,124.00000oz
27t
952,398.00000oz
28t
987,672.00000oz
29t
1,022,946.00000oz
30t
1,058,220.00000oz
31t
1,093,494.00000oz
32t
1,128,768.00000oz
33t
1,164,042.00000oz
34t
1,199,316.00000oz
35t
1,234,590.00000oz
36t
1,269,864.00000oz
37t
1,305,138.00000oz
38t
1,340,412.00000oz
39t
1,375,686.00000oz
ตันเมตริก (หรือ ตัน)
ออนซ์
40t
1,410,960.00000oz
41t
1,446,234.00000oz
42t
1,481,508.00000oz
43t
1,516,782.00000oz
44t
1,552,056.00000oz
45t
1,587,330.00000oz
46t
1,622,604.00000oz
47t
1,657,878.00000oz
48t
1,693,152.00000oz
49t
1,728,426.00000oz
50t
1,763,700.00000oz
51t
1,798,974.00000oz
52t
1,834,248.00000oz
53t
1,869,522.00000oz
54t
1,904,796.00000oz
55t
1,940,070.00000oz
56t
1,975,344.00000oz
57t
2,010,618.00000oz
58t
2,045,892.00000oz
59t
2,081,166.00000oz
ตันเมตริก (หรือ ตัน)
ออนซ์
60t
2,116,440.00000oz
61t
2,151,714.00000oz
62t
2,186,988.00000oz
63t
2,222,262.00000oz
64t
2,257,536.00000oz
65t
2,292,810.00000oz
66t
2,328,084.00000oz
67t
2,363,358.00000oz
68t
2,398,632.00000oz
69t
2,433,906.00000oz
70t
2,469,180.00000oz
71t
2,504,454.00000oz
72t
2,539,728.00000oz
73t
2,575,002.00000oz
74t
2,610,276.00000oz
75t
2,645,550.00000oz
76t
2,680,824.00000oz
77t
2,716,098.00000oz
78t
2,751,372.00000oz
79t
2,786,646.00000oz

ลิงก์ยอดนิยม