การแปลง หลาต่อวัน เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น หลาต่อวัน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง หลาต่อวัน เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
หลาต่อวัน เมตรต่อวินาที
0yd/day 0.00m/s
1yd/day 0.00m/s
2yd/day 0.00m/s
3yd/day 0.00m/s
4yd/day 0.00m/s
5yd/day 0.00m/s
6yd/day 0.00m/s
7yd/day 0.00m/s
8yd/day 0.00m/s
9yd/day 0.00m/s
10yd/day 0.00m/s
11yd/day 0.00m/s
12yd/day 0.00m/s
13yd/day 0.00m/s
14yd/day 0.00m/s
15yd/day 0.00m/s
16yd/day 0.00m/s
17yd/day 0.00m/s
18yd/day 0.00m/s
19yd/day 0.00m/s
หลาต่อวัน เมตรต่อวินาที
20yd/day 0.00m/s
21yd/day 0.00m/s
22yd/day 0.00m/s
23yd/day 0.00m/s
24yd/day 0.00m/s
25yd/day 0.00m/s
26yd/day 0.00m/s
27yd/day 0.00m/s
28yd/day 0.00m/s
29yd/day 0.00m/s
30yd/day 0.00m/s
31yd/day 0.00m/s
32yd/day 0.00m/s
33yd/day 0.00m/s
34yd/day 0.00m/s
35yd/day 0.00m/s
36yd/day 0.00m/s
37yd/day 0.00m/s
38yd/day 0.00m/s
39yd/day 0.00m/s
หลาต่อวัน เมตรต่อวินาที
40yd/day 0.00m/s
41yd/day 0.00m/s
42yd/day 0.00m/s
43yd/day 0.00m/s
44yd/day 0.00m/s
45yd/day 0.00m/s
46yd/day 0.00m/s
47yd/day 0.00m/s
48yd/day 0.00m/s
49yd/day 0.00m/s
50yd/day 0.00m/s
51yd/day 0.00m/s
52yd/day 0.00m/s
53yd/day 0.00m/s
54yd/day 0.00m/s
55yd/day 0.00m/s
56yd/day 0.00m/s
57yd/day 0.00m/s
58yd/day 0.00m/s
59yd/day 0.00m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา