การแปลง เมตรต่อวินาที เป็น หลาต่อวัน

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

หลาต่อวัน เป็น เมตรต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

 

ตาราง เมตรต่อวินาที เป็น หลาต่อวัน

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เมตรต่อวินาที หลาต่อวัน
0m/s 0.00yd/day
1m/s 94488.19yd/day
2m/s 188976.38yd/day
3m/s 283464.57yd/day
4m/s 377952.76yd/day
5m/s 472440.95yd/day
6m/s 566929.13yd/day
7m/s 661417.32yd/day
8m/s 755905.51yd/day
9m/s 850393.70yd/day
10m/s 944881.89yd/day
11m/s 1039370.08yd/day
12m/s 1133858.27yd/day
13m/s 1228346.46yd/day
14m/s 1322834.65yd/day
15m/s 1417322.84yd/day
16m/s 1511811.03yd/day
17m/s 1606299.22yd/day
18m/s 1700787.40yd/day
19m/s 1795275.59yd/day
เมตรต่อวินาที หลาต่อวัน
20m/s 1889763.78yd/day
21m/s 1984251.97yd/day
22m/s 2078740.16yd/day
23m/s 2173228.35yd/day
24m/s 2267716.54yd/day
25m/s 2362204.73yd/day
26m/s 2456692.92yd/day
27m/s 2551181.11yd/day
28m/s 2645669.30yd/day
29m/s 2740157.48yd/day
30m/s 2834645.67yd/day
31m/s 2929133.86yd/day
32m/s 3023622.05yd/day
33m/s 3118110.24yd/day
34m/s 3212598.43yd/day
35m/s 3307086.62yd/day
36m/s 3401574.81yd/day
37m/s 3496063.00yd/day
38m/s 3590551.19yd/day
39m/s 3685039.38yd/day
เมตรต่อวินาที หลาต่อวัน
40m/s 3779527.56yd/day
41m/s 3874015.75yd/day
42m/s 3968503.94yd/day
43m/s 4062992.13yd/day
44m/s 4157480.32yd/day
45m/s 4251968.51yd/day
46m/s 4346456.70yd/day
47m/s 4440944.89yd/day
48m/s 4535433.08yd/day
49m/s 4629921.27yd/day
50m/s 4724409.46yd/day
51m/s 4818897.65yd/day
52m/s 4913385.83yd/day
53m/s 5007874.02yd/day
54m/s 5102362.21yd/day
55m/s 5196850.40yd/day
56m/s 5291338.59yd/day
57m/s 5385826.78yd/day
58m/s 5480314.97yd/day
59m/s 5574803.16yd/day
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา