การแปลง ลีกทางทะเล เป็น เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตร เป็น ลีกทางทะเล (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
nl
 
__________
 
 
0.00017999
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร

ลีกทางทะเล

ลีกทะเล คือ 6,080 หลา - หรือสามไมล์ทะเล (แต่ละลีกคือ 6,080 ฟุต) โปรดทราบว่ายังมีลีกสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหราชอาณาจักรลีก ซึ่งลีกเดินเรือแตกต่างกันทั้งหมด

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
nl
 
__________
 
 
0.00017999

เมตร

เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก และเป็นหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ด้วย

เนื่องจากหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบ SI และระบบ m.k.s. อื่น ๆ (โดยมีพื้นฐานอยู่ประมาณเมตร กิโลเมตร และวินาที) อนึ่ง เมตรจะใช้เพื่อช่วยการมาจากหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น นิวตันสำหรับวัดแรง

 

ตาราง ลีกทางทะเล เป็น เมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลีกทางทะเล เมตร
0nl 0.00m
1nl 5556.00m
2nl 11112.00m
3nl 16668.00m
4nl 22224.00m
5nl 27780.00m
6nl 33336.00m
7nl 38892.00m
8nl 44448.00m
9nl 50004.00m
10nl 55560.00m
11nl 61116.00m
12nl 66672.00m
13nl 72228.00m
14nl 77784.00m
15nl 83340.00m
16nl 88896.00m
17nl 94452.00m
18nl 100008.00m
19nl 105564.00m
ลีกทางทะเล เมตร
20nl 111120.00m
21nl 116676.00m
22nl 122232.00m
23nl 127788.00m
24nl 133344.00m
25nl 138900.00m
26nl 144456.00m
27nl 150012.00m
28nl 155568.00m
29nl 161124.00m
30nl 166680.00m
31nl 172236.00m
32nl 177792.00m
33nl 183348.00m
34nl 188904.00m
35nl 194460.00m
36nl 200016.00m
37nl 205572.00m
38nl 211128.00m
39nl 216684.00m
ลีกทางทะเล เมตร
40nl 222240.00m
41nl 227796.00m
42nl 233352.00m
43nl 238908.00m
44nl 244464.00m
45nl 250020.00m
46nl 255576.00m
47nl 261132.00m
48nl 266688.00m
49nl 272244.00m
50nl 277800.00m
51nl 283356.00m
52nl 288912.00m
53nl 294468.00m
54nl 300024.00m
55nl 305580.00m
56nl 311136.00m
57nl 316692.00m
58nl 322248.00m
59nl 327804.00m
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา