การแปลง กิโลเมตร เป็น เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตร เป็น กิโลเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
km
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: เมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m =
km
 
_________
 
 
0.0010000

เมตร

เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก และเป็นหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) ด้วย

เนื่องจากหน่วยความยาวพื้นฐานในระบบ SI และระบบ m.k.s. อื่น ๆ (โดยมีพื้นฐานอยู่ประมาณเมตร กิโลเมตร และวินาที) อนึ่ง เมตรจะใช้เพื่อช่วยการมาจากหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น นิวตันสำหรับวัดแรง

 

ตาราง กิโลเมตร เป็น เมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตร เมตร
0km 0.00m
1km 1000.00m
2km 2000.00m
3km 3000.00m
4km 4000.00m
5km 5000.00m
6km 6000.00m
7km 7000.00m
8km 8000.00m
9km 9000.00m
10km 10000.00m
11km 11000.00m
12km 12000.00m
13km 13000.00m
14km 14000.00m
15km 15000.00m
16km 16000.00m
17km 17000.00m
18km 18000.00m
19km 19000.00m
กิโลเมตร เมตร
20km 20000.00m
21km 21000.00m
22km 22000.00m
23km 23000.00m
24km 24000.00m
25km 25000.00m
26km 26000.00m
27km 27000.00m
28km 28000.00m
29km 29000.00m
30km 30000.00m
31km 31000.00m
32km 32000.00m
33km 33000.00m
34km 34000.00m
35km 35000.00m
36km 36000.00m
37km 37000.00m
38km 38000.00m
39km 39000.00m
กิโลเมตร เมตร
40km 40000.00m
41km 41000.00m
42km 42000.00m
43km 43000.00m
44km 44000.00m
45km 45000.00m
46km 46000.00m
47km 47000.00m
48km 48000.00m
49km 49000.00m
50km 50000.00m
51km 51000.00m
52km 52000.00m
53km 53000.00m
54km 54000.00m
55km 55000.00m
56km 56000.00m
57km 57000.00m
58km 58000.00m
59km 59000.00m
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา